فروش پشت ریسک/ص

فروش پشت ریسک بخشی از مطالب سخنرانی جناب آقای علیرضا شکوهی

در همایش شهرستان زنجان بوده که دستآوردی از حضور در همایش بین اللملی 

می باشد (MDRT) فروشندگان حرفه ای بیمه عمر جهان یا همان ام دی آر تی

 

 

 

 

 

 

 

نظـــــــرات (2)

  1. محمد ابراهیم نیا شیروانی

    استاد عزیز دقیقا عمده دلیل عدم پیشرفت ما نداشتن علم نیست بلکه ترس و عدم انجام و بکارگیری علمی که داریم هست و یا ندانستن توانائی خودمان . ممنون از زحمات بی دریغتان

  2. حمید حسینی

    ممنون استاد