قانون مسئولیت مدنی/ص

 
mdrt.ir

 

بيمه هاي مسئوليت به عنوان يكي از سه رشته اصلي بيمه در كنار بيمه هاي اموال و اشخاص قرار دارد. بر اساس موضوع اين نوع بيمه، زيان وارده به اشخاص ثالث كه ناشي از فعل يا ترك فعل غير عمد بيمه گذاران بوجود آمده باشد، در دو بخش زيان هاي مالي و غرامت هاي بدني جبران مي شود. ارزيابي ريسك در بيمه هاي مسئوليت گاهي بدليل مسائل حقوقي، اجتماعي و فني، حساس تر و پيچيده تر از محاسبات ريسك در بيمه هاي اموال و اشخاص است و در جوامع مترقي و توسعه يافته، بيمه گران اين نوع رشته بيمه اي با افزايش ضريب خسارت مواجه هستند. با توجه به سير توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سطح جامعه، حضور بيمه هاي مسئوليت يكي از ضروريات زندگي مدرن امروزي مي باشد و در اين رابطه فراهم شدن بستر هاي قانوني، تعيين حدود و ثغور مسئوليت هاي مدني افراد، تهيه و تدوين انواع بيمه نامه هاي مسئوليت با استفاده از روش هاي فني و كاربردي و ارزيابي خطر، از اولويت ويژه اي برخوردار است. لذا طي چند سال گذشته مجموع بيمه هاي مسئوليت در كشور از رشد فزاينده اي برخوردار بوده است. بنابراين در اين برهه حساس و سرنوشت ساز، وظيفه شركت هاي بيمه اي بسيار مشهود و ملموس مي باشد زيرا مي توان با ارائه انواع مسئوليت هاي مدني به بيمه گذاران خانه اي بنا نهاد و براي ساليان سال بهترين خدمات و امنيت خاطر را براي آنان فراهم نمود.

دانش شما در خصوص قانون مسئولیت مدنی می تواند نقش بزرگي در موفقیت شما داشته باشد.

برای دانلود رایگان قانون مسوولیت مدنی اینجا را کلیک کنید 

 

 

 

با تشکر
روابط عمومی
مرکز آموزش و تحقیقات متن


 

نظـــــــرات (3)

  1. ندا پایدارنیا

    من از دانش آموختگان متن میباشم وخیلی خوشحالم که افتخار حضور در کلاس استاد شکوهی عزیز را دارم کلاس مسئولیت واقعا عالی است و همینجا از زحمات استاد گرانقدر استاد شکوهی واستاد رحیم زاده تشکر می کنم

  2. ندا پایدارنیا

    من از دانش آموختگان متن میباشم وخیلی خوشحالم که افتخار حضور در کلاس استاد شکوهی عزیز را دارم کلاس مسئولیت واقعا عالی است و همینجا از زحمات استاد گرانقدر استاد شکوهی واستاد رحیم زاده تشکر می کنم

  3. حمیدرضا احمدپور

    باسلام تشکرم میکنم از استاد گرانقدر جناب آقای شکوهی واقعا کلاس ایشان عالی بود.وامیدوارم این سمینارها ادامه دار باشد. واقعا مفاهیم با ارزشی ارائه شد.