10 چیزی که باید از بیمه عمر (زندگی) دانست :

  ده چیزی که باید از بیمه عمر (زندگی) دانست:

بیمه عمر یا به عبارت دیگر بیمه زندگی یکی از ارکان تامین مالی در زندگی انسانهاست که داشتن آن برای بیشتر زندگی‌ها، حیاتی می‌باشد.  با این وجود، تحصیل بیمه عمر (زندگی) اغلب با تردیدهایی همراه است که بیشتر ناشی از ماهیت پیچیده و سردرگم‌کننده این نوع از بیمه، قصد و عمل کسانی که آن را فروخته‌اند و حتی ترجیح به اجتناب از مساله مرگ باشد.

در این زمینه به ۱۰ چیزی که در مقام خریدار باید از بیمه عمر (زندگی) دانست، اشاره می‌گردد:

۱. اگر کسانی هستند که به لحاظ مالی به شما وابسته‌اند، شما به بیمه عمر (زندگی) نیاز دارید و هر چه این وابستگی بیشتر باشد، نیاز بیشتری به بیمه عمر (زندگی) دارید؛

۲. استفاده از ارزش بیمه عمر (زندگی) به عنوان یک ارزش پولی دم دست، چندان مطلوب نیست.  ارزش بیمه عمر (زندگی) برای مواقعی که زندگی با عواقب مالی نامطلوب و اجتناب‌ناپذیر مواجهه می‌شود، کاربرد بیشتری دارد؛

۳. بیمه عمر (زندگی) یک قرارداد است که با عنوان «بیمه‌نامه» از آن یاد می‌شود و مفاد آن با توافق طرفین قرارداد تنظیم می‌گردد و برخلاف سایر انواع بیمه، معمولاً فاقد متن شرایط عمومی متحدالشکل و استاندارد شده بین همه شرکتهای بیمه‌اند.  در این قرارداد شما بابت ارزش بیمه مورد انتظار خود، حق‌بیمه‌ای را به شرکت بیمه می‌پردازید و شرکت بیمه باید همه حق‌بیمه‌های جمع‌آوری شده از افرادی مثل شما را صرف پرداخت خسارتهای واقع شده همه آنان کند.  مابه‌التفاوت حق‌بیمه‌های عاید شده و خسارتهای واقع شده در طول دوره پشت‌سر گذاشته شده، نشانگر سودوزیان شرکت بیمه خواهد بود؛

 ۴. در هر بیمه‌نامه عمر (زندگی)، چهار شخص (شامل بیمه‌گر، بیمه‌گذار، فرد بیمه شده، ذینفع‌ها) دخیل هستند.  بیمه‌گر کسی است که پرداخت ارزش بیمه عمر را در صورت وقوع ریسک تحت پوشش، تعهد می‌کند.  بیمه‌گذار کسی است که قرارداد بیمه را با بیمه‌گر منعقد کرده است. فرد بیمه شده کسی است که زندگی یا مرگ او تحت پوشش بیمه قرار گرفته است و ذینفع کسی یا کسانی است که در صورت وقوع ریسک تحت پوشش، بیمه‌گر باید ارزش بیمه عمر به آنان پرداخت کند؛

 ۵. بیمه عمر (زندگی) یک ابزار مدیریت ریسک است، نه یک ابزار سرمایه‌گذاری.  حتی در برخی از انواع بیمه عمر که دارای ابزارهای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری با هدف برخورداری از بخشودگی مالیاتی، تدارک برنامه مصون‌سازی مالی برای انباشت ارزش نقدی مورد نیاز رفع نیازهای مالی درشت آتیه زندگی هستند هم نمی‌توان بیمه عمر (زندگی) را ابزار مطلوبی برای سرمایه‌گذاری همه منابع در اختیار محسوب کرد؛

 ۶. مساله اصلی شما در خرید بیمه عمر (زندگی) آن است که آیا نوع ساده بیمه عمر (زندگی) را بخرم یا نوع مختلط آن را ؟   نوع ساده بیمه عمر (زندگی) از سادگی عمل برای خرید برخوردار است و معمولاً پیشنهادهای بیمه‌ای آن با سرعت بیشتری مورد پذیرش بیمه‌گر قرار می‌گردد.  البته این نوع از بیمه عمر (زندگی) به لحاظ ارزش بیمه و همچنین مدت بیمه دارای محدودیت‌هایی است که اگر شما بخواهید محدودیت آنها را برطرف کنید باید از نوع مختلط بیمه عمر استفاده کنید.  بیمه‌های ساده عمر معمولاً ارزش بیمه‌ای معادل یکسال درآمد شما را برای سنین زیر ۶۰ سال به شما می‌دهند ولی بیمه‌های مختلط امکان خرید ارزش بیمه عمر (زندگی) را برای همه مدت عمر و با ارزشی تا دهها برابر درآمد سالانه به شما می‌دهند.  بیمه‌گران قبل از پذیرش ریسک بیمه‌های مختلط معاینات سلامتی و پزشکی بسیار بیشتری نسبت به بیمه‌های ساده را انجام می‌دهند؛

۷. بیمه عمر (زندگی)، محصول ارزانی نیست، با این حال می‌تواند به شکل تعجب‌آوری، به صرفه باشد.  قیمت بیمه عمر (زندگی) شما بستگی به سن، وضعیت سلامتی، سیگاری بودن یا نبودن و مدتی دارد که تقاضای پوشش می‌کنید.  مثلاً سیگاری بودن می‌تواند تا نزدیک به دو برابر شدن حق‌بیمه شما موثر باشد؛

۸. اینکه شما به چقدر بیمه عمر (زندگی) نیاز دارید، کار خیلی پیچیده و بغرنجی نیست.  یکی از ساده‌ترین روشها برای تعیین اینکه زندگی شما به چقدر بیمه عمر (زندگی) نیاز دارد آن است که انتظار داشته باشید بیمه عمر (زندگی) شما سرمایه‌ای را برای خانواده‌تان فراهم کند که آنان بتوانند با بکارانداختن آن سرمایه از منافع آن برای گذران زندگی بهره‌مند گردند.  مثلاً شما در سال ۵۰ میلیون تومان درآمد داشته و زندگی شما با کمتر از ۴۰ میلیون تومان در سال نمی‌تواند بگذرد.  اگر بدانید که سرمایه بکار انداخته شده خواهد توانست در سال ۸٪ منافع برای خانواده شما ایجاد کند، شما باید ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه برای سرمایه‌گذاری و برخورداری خانواده از عواید سالانه ۴۰ میلیون تومانی آن، در اختیار داشته باشید.  در این مثال، ارزش بیمه عمر برای فوت شما معادل ۵۰۰ میلیون تومان به دست می‌اید؛

 ۹. بیمه عمر (زندگی) خود را از طریق مشورت با یک شخص زنده تنظیم کنید.  بدون تردید ابزارهای غیرحضوری و آنلاین بسیاری را می‌توانید پیدا کنید که همچون ماشین حساب حق‌بیمه لازم برای ارزش بیمه دلخواه شما را محاسبه کنند؛ اما این ابزارها کمتر می توانند تناسب آنچه می خرید با آنچه لازم است را تعیین کنند.  بنابراین توصیه می‌شود که تعیین بیمه عمر (زندگی) مورد نیاز را در حضور یک نفر نماینده یا مشاور زنده بیمه عمر (زندگی) انجام دهید تا توضیحات کافی و کامل در مورد چگونگی پیشنهاد بیمه، تکمیل پرسشنامه‌ها و فرآیندهای بیمه‌گر به شما بدهد. تنها در چنین حالتی است که می‌توان اطمینان داشت که پول و وقت شما حفظ شده است؛

۱۰. بیمه عمر (زندگی)، هر چند که قراردادی بلندمدت است، ولی شما همواره می‌دانید که راه خروج پیش از موعد از قرارداد نیز برای شما فراهم است.  با این حال ضروری است که در زمان خروج از قرارداد گزینه‌های پیش روی خود طبق مفاد قرارداد را اعم از از دست دادن تمام یا بخشی از حق‌بیمه‌های پرداختی یا از دست دادن پوشش‌های بیمه‌ای خریداری شده را به خوبی بررسی کنید تا این خروج پیش از موعد باعث از دست رفتن حساب نشده منافع شما نگردد.

10 Things You Absolutely Need To Know About Life Insurance

 
, Personal finance is more personal than it is finance. Opinions expressed by Forbes Contributors are their own.

Life insurance is one of the pillars of personal finance, deserving of consideration by every household. I’d even go so far as to say it’s vital for most. Yet, despite its nearly universal applicability, there remains a great deal of confusion, and even skepticism, regarding life insurance.

Perhaps this is due to life insurance’s complexity, the posture of those who sell it or merely our preference for avoiding the topic of our own demise. But armed with the proper information, you can simplify the decision-making process and arrive at the right choice for you and your family. Life insurance

To help, here are 10 things you absolutely need to know about life insurance:

 1. If anyone relies on you financially, you need life insurance. It’s virtually obligatory if you are a spouse or the parent of dependent children. But you may also require life insurance if you are someone’s ex-spouse, life partner, a child of dependent parents, the sibling of a dependent adult, an employee, an employer or a business partner. If you are stably retired or financially independent, and no one would suffer financially if you were to be no more, then you don’t need life insurance. You may, however, consider using life insurance as a strategic financial tool.

 

 

 

 1. Life insurance does not simply apply a monetary value to someone’s life. Instead, it helps compensate for the inevitable financial consequences that accompany the loss of life. Strategically, it helps those left behind cover the costs of final expenses, outstanding debts and mortgages, planned educational expenses and lost income. But most importantly, in the aftermath of an unexpected death, life insurance can lessen financial burdens at a time when surviving family members are dealing with the loss of a loved one. In addition, life insurance can provide valuable peace of mind for the policy holder. That is why life insurance is vital for the bread winner of a single-income household, but still important for a stay-at-home spouse.
 1. Life insurance is a contract (called a policy). A policy is a contract between a life insurance company and someone (or occasionally something, like a trust) who has a financial interest in the life and livelihood of someone else. The insurance company pools the premiums of policyholders and pays out claims—called a death benefit—in the event of a death. The difference between the premiums taken in and the claims paid out is the insurance company’s profit.
Recommended by Forbes
 1. There are four primary players, or roles, in a life insurance policy. These roles belong to the insurer, the owner, the insured and the beneficiary. The insurer is the insurance company, responsible for paying out claims in the case of a death. The owner of the policy is responsible for premium payments to the insurance company. The insured is the person upon whose life the policy is based. The beneficiary is the person, trust or other entity due to receive the life insurance claim—or death benefit—in the case of the insured’s passing. For example, I am both the owner and the insured for two life insurance policies (with two different insurers, as it happens). My wife is the beneficiary of each. We walk through the numbers together at least annually (and after major arguments, to prove that I’m still worth more alive!).
 1. Life insurance is a risk management tool, not an investment. While some life insurance policies have an investment feature that can offer a degree of tax privilege, insurance is rarely an optimal investment. There’s usually a better, more efficient tool for the financial task you’re trying to accomplish. If you haven’t yet filled up your emergency cash reserves, paid off all non-mortgage debt, maxed out your 401(k) or Roth IRA, contributed to an education savings plan (where appropriate) and set money aside for large purchases you expect in the next decade, then you likely need not concern yourself with types of life insurance that contain an investment component. (You’ll see why in #7.)
 1. There are two broad varieties of life insurance about which you should become aware—term and permanent. Term life is the simplest, the least expensive and the most widely applicable. With term life, a life insurance company bases the policy premium on the probability that the insured will die within a stated term—typically 10, 20 or 30 years. The premiums are guaranteed for the length of the term, after which the policy becomes cost-prohibitive to maintain or you decide to let it lapse. Yes, this means that you may very well pay premiums for decades and “get nothing out of it.” But that’s good news, because it means you’re winning at the game of life.

Permanent life insurance includes this same probability-of-death calculus, but also includes a savings mechanism. This mechanism, which is often referred to as “cash value,” is designed to help the policy exist into perpetuity. Whole life—the original—has an investment component much like bonds or CDs (but backed by the insurance company). Variable life offers investment options more like mutual funds. Universal life was designed as a less expensive permanent life insurance alternative with added flexibility, but increased interest rate risk for the owner. Although they tend to be more complex and expensive, there are financial dilemmas—often related to business planning and/or high-net-worth estate planning—for which permanent life insurance may be the only solution. There are a few select instances where permanent policies are engineered to maximize the tax-privileged growth of cash value. They are, however, only appropriate for a small number of people and still dependent on numerous other factors to work the way they’re intended.

 1. Life insurance can be extremely expensive, but it can also be surprisingly inexpensive. If you apply for a bells-and whistles permanent policy, the size of the premiums alone might cause you to need a life insurance benefit right then and there. But most people are pleasantly surprised when they see the relatively low premiums of a plain-vanilla term policy. A healthy, non-smoking, 30-something male, for example, might pay less than $500 per year for a 20-year term policy with a million dollar death benefit. That same individual might be required to pay 10—or even 20—times as much for a variable or whole life insurance policy with a matching death benefit. No, a term/perm comparison is not apples-to-apples. I would hazard to guess, however, that a recent widower cares little for bells-and-whistles but a great deal for the death benefit. Of course, a smoker will likely pay twice as much for any of the above. Someone with health problems could pay triple or more (or simply be declined for coverage).
 1. Determining the optimal life insurance policy for you doesn’t have to be complicated. While we could get really granular with a detailed life insurance needs analysis, it’s more important to get set up with something you can comprehend than it is to push off an important decision due to life insurance’s intimidating complexity. In the vast majority of situations, a household would be well cared for simply by buying enough life insurance to replicate all or most of the insured’s income for a term as long as the household expects to need that income.

Therefore, consider this simple but effective strategy for determining how much life insurance your household needs. Multiply a wage earner’s income by 15 and purchase a policy with an equivalent death benefit for a term that extends until the person insured would presumably retire. Why 15? Because it works. But it works because it results in a number that should re-create 75% of a wage earner’s income if the death benefit was conservatively invested to earn 5% (hopefully plus a bit more for inflation) annually. Here’s an example:

 • Dave makes $100,000.
 • $100,000 x 15 = $1,500,000 of death benefit
 • $1,500,000 earning 5% annually produces $75,000 of income.
 1. Consider using a live person to help in your death planning. There are many online tools that can help give you an idea of how much money you should pay for the policy you need. But once you get to that point, I would recommend contacting a real, live insurance agent who can walk you through the application and underwriting process. The premiums at a given insurance company are identical whether you apply online, via a toll-free number or with a person. Indeed, a knowledgeable and dedicated insurance broker or agent may help you save money by choosing the best carrier for your particular situation. Underwriting, by the way, is the necessarily tedious process through which the insurance company classifies how much of a risk you are, based on your current health, past health, the health of your parents and siblings and enough other questions to make anyone blush. Answer truthfully—but succinctly.
 1. Know your options when cancelling an existing life insurance policy so you don’t leave money, or coverage, on the table. If you have a policy that isn’t appropriate for you—or you simply no longer need it—it’s important to proceed carefully. First, if you realize that you have overpaid for a policy that doesn’t meet your needs, but you still need life insurance, don’t cancel the wrong policy until the right policy is in place. Who knows, you could learn of a health complication that is going to lead to you being declined for the new policy. Then you’d be left without any coverage. If you have an existing term policy you no longer need, you can simply cease premium payments and it will go away. If you have an unnecessary permanent policy with a cash value, however, you should analyze its present and expected future investment value, as well as any prospective tax complications, before cashing it in. You can do so by requesting an “in-force illustration” and a “cost basis report” from your agent.

نظـــــــرات (1)

 1. ممد شگفت

  عالی