مقالات

  • پایش مشتری/ص

    پایش مشتری بخشی از مطالب سخنرانی جناب آقای علیرضا شکوهی در همایش ایده های نوین فروش در شهرستان زنجان حاصل  حضور در همایش بین اللملی فروشندگان حرفه ای بیمه عمر می باشد  (MDRT) ...
    ادامه مطلب