کارگاه های آموزشی

.
 

 برای استفاده از سامانه مدیریت کارگاه های آموزشی  از تمام مرورگرهای اینترنتی می‌توان استفاده نمود، جهت استفاده بهینه از این سامانه مرورگر Mozila FireFox پیشنهاد می‌شود

برای مشاهده جزئیات، عنوان کارگاه آموزشی مربوطه را انتخاب نمایید.

در صورت نیاز با واحد آموزش به شماره ۷۰۵۳ ۴۴۴۵-۰۲۱ |مرکز آموزش متن|سرکار خانم رجبيان تماس حاصل فرمایید

مرکز آموزش تخصصی بازاریابی و فروش بیمه عمر متن